Eliminacje powiatowe OTWP pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom" - 2015

otwp Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie informuje, że w dniu 18 marca 2015r. odbędą się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Laureatów etapu gminnego, miejskiego i miejsko-gminnego zapraszamy na godzinę 10:00 do tutejszej Komendy.

Narada roczna podsumowująca 2014r

Odprawa roczna podsumowująca 2014 rok.Tradycyjnie na początku roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zorganizowała, odprawę roczną podsumowującą stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2014. Odprawa odbyła się dniu 19 lutego 2015r. o godzinie 1200 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kolnie.

W naradzie oprócz pracowników i funkcjonariuszy komendy, udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Antoniego Ostrowskiego, Starosty Kolneńskiego – Stanisława Wiszowatego, V-ce Starosty Kolneńskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych w osobach burmistrzów i wójtów.

Czytaj więcej: Narada roczna podsumowująca 2014r

Spotkanie opłatkowe 2014

zdj_004W dn. 22 grudnia o 2014, o godz. 10:00 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe w tutejszej Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Kolnie. Na spotkaniu obecna była cała załoga Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy PSP w Kolnie, emeryci i renciści, a także proboszczowie obu kolneńskich parafii: ks. Stanisław Uradziński oraz ks. Wojciech Stefaniak. Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem i śpiewaniu kolęd.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe 2014

Czym jest czujka dymu

czujka_dymuKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie 2 grudnia 2014 roku zakończyła montaż czujek dymu w ramach ogólnowojewódzkiej akcji „Czujka w każdym domu” zorganizowanej przez Wojewodę Podlaskiego, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa podlaskiego oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Środki finansowe na zakup 1160 czujek dymu i 25 czujek tlenku węgla zapewniły PZU S.A. oraz PZU Życie S.A.

Czytaj więcej: Czym jest czujka dymu

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Państwowej Agencji Atomistyki

komunikat W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zagrożenia związanego z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie, poniżej przekazuję komunikat w tej sprawie przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Państwową Agencję Atomistyki.

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

* * *
Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.