Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP W dniu 27.03.2015r. zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, trwające od 23.03.2015r. szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Czytaj więcej: Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP

Finał eliminacji powiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 18 marca 2015r. o godz. 10:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie odbyły się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W eliminacjach, które odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych udział wzięło 18 uczniów.

Czytaj więcej: Finał eliminacji powiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje powiatowe OTWP pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom" - 2015

otwp Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie informuje, że w dniu 18 marca 2015r. odbędą się eliminacje powiatowe XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". Laureatów etapu gminnego, miejskiego i miejsko-gminnego zapraszamy na godzinę 10:00 do tutejszej Komendy.

Narada roczna podsumowująca 2014r

Odprawa roczna podsumowująca 2014 rok.Tradycyjnie na początku roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zorganizowała, odprawę roczną podsumowującą stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2014. Odprawa odbyła się dniu 19 lutego 2015r. o godzinie 1200 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kolnie.

W naradzie oprócz pracowników i funkcjonariuszy komendy, udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Antoniego Ostrowskiego, Starosty Kolneńskiego – Stanisława Wiszowatego, V-ce Starosty Kolneńskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych w osobach burmistrzów i wójtów.

Czytaj więcej: Narada roczna podsumowująca 2014r

Spotkanie opłatkowe 2014

zdj_004W dn. 22 grudnia o 2014, o godz. 10:00 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe w tutejszej Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Kolnie. Na spotkaniu obecna była cała załoga Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy PSP w Kolnie, emeryci i renciści, a także proboszczowie obu kolneńskich parafii: ks. Stanisław Uradziński oraz ks. Wojciech Stefaniak. Spotkanie upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem i śpiewaniu kolęd.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe 2014