• Wręcznie sztandaru 2
    Wręcznie sztandaru dla KP PSP w Kolnie
    Wizytacja pododdziałów przez Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego PSP gen.bryg. Leszka Suskiego i Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego - czerwiec 2017Czytaj więcej...
  • Czad i ogień
    Ogólnopolska akcja "Czad i ogień"
    Akcja pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.Czytaj więcej...