Załączniki:

Pismo Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dot. apelu o pomoc

Apel o wsparcie finansowe