Kolneńscy strażacy spotkali się z dziećmi i młodzieżą w ramach prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej „Bezpieczne ferie 2019”.Oprócz tradycyjnie prezentowanych podczas tego typu spotkań zagadnień związanych z bezpieczeństwem, omówiono kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem w okresie zimowym. Z uwagi na aurę i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu szczególny nacisk położono na temat bezpiecznego korzystania ze ślizgawek na zbiornikach wodnych.
W trakcie spotkania strażacy prezentowali metody działań ratowniczych oraz wykorzystanie posiadanego sprzętu.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP Kolno
Zdjęcia: KPP w Kolnie.