W dniu 01.08.2018 r. nad rzeką Pisa w Koźle odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji  pod patronatem MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” podczas, którego kolneńscy strażacy przy współudziale Policji w Kolnie przeprowadzili pogadankę dla 30 kolonistów oraz opiekunów. 

Akcja ta miała na celu przypomnienie i zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie podczas przebywania nad wodą oraz popularyzację wiedzy na temat zagrożeń, związanych z wakacyjnym wypoczynkiem.

Dodatkową atrakcją dla wypoczywającej młodzieży było zapoznanie się z łodzią ratowniczą, będącą na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Kolnie.