5 maja 2019 roku w miejscowości Kozioł zostały przeprowadzone ćwiczenia pod kryptonimem „PISA 2019”. Oprócz zastępów z Jednostki Ratowniczo‒Gaśniczej PSP w Kolnie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu kolneńskiego udział w ćwiczeniach wzięły jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego wchodzące w skład Kompanii Specjalnej Białystok COO i Plutonu Logistycznego Białystok COO.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż na wskutek kilkudniowych, intensywnych opadów atmosferycznych nastąpił gwałtowny wzrost poziomu wody w rzece Pisa. W następstwie tego doszło do zalania kilku gospodarstw powodując uwięzienie kilkudziesięciu użytkowników budynków. Zadaniem strażaków była ewakuacja zagrożonych osób przy pomocy łodzi w miejsce bezpieczne, wykonanie wału poprzez ułożenie worków z piaskiem oraz wypompowanie wody z zalanych terenów przy pomocy pomp.
Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo ‒ gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi oraz doskonalenie współdziałania z innymi podmiotami podczas działań.
W ćwiczeniach udział wzięli: przedstawiciele Urzędu Gminy Kolno, Starosta Kolneński, przedstawiciele wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Kolneńskiego oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Policja.
Całości ćwiczeń przyglądał się zespół funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku, który podsumowując ćwiczenia wysoko ocenił ich przygotowanie oraz przebieg.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Mieczkowski
Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy Kolno, st. kpt. Mariusz Mieczkowski