27 listopada 2018 r. odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań związanych z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Tym razem strażacy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Lachowie. Spotkanie prowadził mł. bryg. Adam Trzonkowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kolnie.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzenia instalacji wentylacyjnej.

Uczestnikom spotkania rozdano ulotki, na których opisano możliwe przyczyny powstawania czadu oraz jego wpływ na organizm człowieka.

Opracowanie: kpt. Mariusz Mieczkowski, KP PSP Kolno
Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Obrycki, KP PSP Kolno.