26 listopada w Szkole Podstawowej w Stawiskach odbyły się ćwiczenia z  zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu szkoły.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów oraz pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego, dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie
oraz nauczyciele udali się drogami ewakuacyjnymi na plac przed szkołą – do miejsca zbiórki do ewakuacji. Po sprawdzeniu budynku, okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili placówkę. Następnie dyrektor szkoły złożył meldunek mł. bryg. Adamowi Trzonkowskiemu – przedstawicielowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. Podsumowując ćwiczenia przedstawiciel Komendy stwierdził, iż ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki, a także odbyła się z zachowaniem wytycznych zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Po ćwiczeniach odbyła się pogadanka w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, w której uczestniczyło grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły. Skupiła się ona przede wszystkim na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Na zakończenie pogadanki uczniom zostały rozdane ulotki promujące kampanię.

 

Opracowanie: kpt. Mariusz Mieczkowski, KP PSP Kolno

Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Obrycki, KP PSP Kolno.