W dniu 31 sierpnia 2020 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie przy wsparciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostek samorządowych zakończyli dystrybucję płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych oraz termometrów przeznaczonych dla placówek oświatowych, znajdujących się na terenie powiatu kolneńskiego.

Działania te, były prowadzone w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronowirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19. Dzięki przekazanym środkom dyrektorzy placówek będą mogli należycie zadbać
o bezpieczeństwo personelu, nauczycieli oraz uczniów. Łącznie kolneńscy strażacy rozdystrybuowali  3270 litrów płynu do dezynfekcji, 14450 sztuk maseczek ochronnych oraz 26 termometrów do pomiaru temperatury.

Był to I etap, dystrybucji środków dezynfekujących oraz maseczek dla placówek oświatowych z terenu powiatu kolneńskiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP w Kolnie