16 czerwca 2019 roku był dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie, dniem wyjątkowym, uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego Stawiskach odbyły się uroczystości związane z obchodami powiatowego „Dnia Strażaka”. Mszę św. celebrował ks. kan. dr Wojciech Turowski, ks. kpt. Wojciech Ejsmont kapelanem podlaskich strażaków i ks. Radosław Kubeł, kapelan diecezjalny strażaków. Tuż po mszy świętej nastąpiło przejście Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Pawła Podeszwika, pododdziałów funkcjonariuszy i pracowników PSP, druhen i druhów OSP, członków Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży oraz Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy, pocztów sztandarowych, a także zaproszonych gości, na plac obok kościoła, gdzie rozpoczęła się główna uroczystość powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Sekretarzowi Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłowi na Sejm RP Panu Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości starszego kapitana Arkadiusza Obryckiego, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów oraz pocztów sztandarowych. Następnie odbyło się przywitanie przybyłych na uroczystość gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie brygadiera Pawła Pupka, który podziękował panu sekretarzowi stanu w MSWiA oraz podlaskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP za dotychczasową współpracę oraz wsparcie finansowe i wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego. Podziękowania przekazał również wszystkim strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Następnie odczytano list z życzeniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka 2019.

W dalszej części uroczystości głos zabrali kolejno Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP pan Jarosław Zieliński oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  nadbrygadier Jarosław Wendt.

W trakcie uroczystości z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka odbyło się wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz przyznanie wyróżnień kolneńskim strażakom z PSP jak również OSP. Zostały one wręczone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posła na Sejm RP Pana Jarosława Zielińskiego oraz  Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Jarosława Wendta.

Brązowym medalem „Za długoletnią służbę” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, odznaczony został aspirant Andrzej Pietruszka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej dla druha Andrzeja Sekścińskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej dla kapitana Sylwestra Dudy i druha Mariana Kuliś.

Tego dnia nie obyło się również bez awansów w stopniach służbowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień brygadiera dla młodszego brygadiera Tomasza Sielawa oraz stopień starszego kapitana dla kapitana Mariusza Mieczkowskiego.

Komendant Główny PSP nadał stopień aspiranta – młodszemu aspirantowi Adamowi Dudzie.

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
– ogniomistrza – mł. ogn. Adama Bagińskiego, mł. ogn. Karola Malinowskiego, mł. ogn. Leszka Piekarskiego, mł. ogn. Pawła Pupka.
– młodszego ogniomistrza – st. sekc. Radosława Banacha, st. sekc. Piotra Perzana, st. sekc. Piotra Przytuły.

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Dnia Strażaka za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną dla
ogn. Karola Malinowskiego.

Uroczysty apel zakończyły przemówienia zaproszonych gości i wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników uroczystości.

Tekst:  bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP Kolno,
Zdjęcia: kpt. Sylwester Duda, KP PSP Kolno.