Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza jest podstawową jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej posiadającą siły i środki umożliwiające samodzielne organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

st. kpt. mgr Arkadiusz Obrycki
tel. 86 278 91 16

W Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej służbę pełni łącznie 36 ratowników (w systemie codziennym – 2 osoby, w systemie zmianowym – 34 osób, z czego 4 osoby w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego).

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Kolnie– w siedzibie JRG Kolno służbę pełni 30 ratowników na trzech zmianach służbowych w systemie 24 / 48 godzin:

Zmiana I   – 10 ratowników, Dowódca Zmiany – mł. asp. Adam Duda,
Zmiana II  – 10 ratowników, Dowódca Zmiany – kpt. mgr inż. Wojciech Ptak,
Zmiana III – 10 ratowników, Dowódca Zmiany – asp. Andrzej Pietruszka.

Obszar operacyjny działania siedziby JRG Kolno obejmuje 6 gmin powiatu kolneńskiego, tj.:
– gmina miasta Kolno,
– gmina Kolno,
– gmina Mały Płock,
– gmina Grabowo,
– gmina Stawiski,
– gmina Turośl,

Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 939,73 km2 na terenie którego znajdują się 2 miasta. Obszar ten zamieszkuje około 39 tys. mieszkańców.

Pojazdy KP PSP i JRG Kolno

Sprzęt specjalistyczny JRG Kolno

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie– w SKKP służbę pełni 4 dyspozytorów na trzech zmianach służbowych w systemie 24 / 48 godziny:

Dyżurny Operacyjny Powiatu – kpt. mgr Sylwester Duda ,
Dyżurny Stanowiska Kierowania– mł. asp. mgr Grzegorz Bałdyga,
Ratownik – mł. ogn. inż. Piotr Florczyk,
Ratownik – mł. ogn. mgr inż. Piotr Przytuła.