Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie:

st.bryg. mgr inż. Paweł Pupek
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

bryg. mgr inż. Tomasz Sielawa
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie