Kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie:

bryg. mgr inż. Paweł Pupek
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
tel. : (86) 278-91-02

bryg. mgr inż. Tomasz Sielawa
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
tel.: (86) 278-91-10