Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

18-500 Kolno
ul. Strażacka 3

Sekretariat

Tel.: 86 278 91 01
fax.: 86 278 29 71

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Tel.: 86 278 91 01
fax.: 86 278 91 09

Komendant Powiatowy PSP w Kolnie
bryg. mgr inż. Paweł Pupek
tel.: 86 278 91 02

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie
bryg. mgr inż. Tomasz Sielawa
tel.: 86 278 91 10

Dowódca JRG

tel.: 86 278 91 11

Zastępca Dowódcy JRG
st. kpt. mgr Arkadiusz Obrycki
tel.: 86 278 91 16

Dowódca zmiany
tel.: 86 278 91 15

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych
starszy specjalista mgr Agnieszka Zarębska
tel.: 86 278 91 01

Samodzielne Stanowisko ds. Finansów
główny księgowy mgr Ewa Banach
tel.: 86 278 91 08

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
starszy specjalista asp. mgr Maciej Jasiewicz
tel.: 86 278 91 03

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
kierownik sekcji kwatermistrzowsko-technicznej mł. kpt. mgr Józef Adam Banach
starszy specjalista st. kpt. mgr inż. Mariusz Mieczkowski
tel.: 86 278 91 13