List Sekretarza Stany w MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych dot. zakończenia I etapu dofinansowania jednostek OSP.