20 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zorganizowano odprawę roczną podsumowującą stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2018. W naradzie oprócz pracowników i funkcjonariuszy komendy, udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Jarosława Wendta, Starosty Kolneńskiego – Tadeusza Klama oraz przedstawicieli władz samorządowych w osobach Pań, Panów burmistrzów
oraz wójtów.

Informację, obrazującą działalność kolneńskiej straży pożarnej za miniony rok w formie pokazu multimedialnego przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Paweł Pupek. Z przeprowadzonej statystyki wynika, iż w 2018 roku na terenie powiatu kolneńskiego zanotowano ogółem 530 zdarzeń, w tym 121 pożary, 396 miejscowych zagrożeń oraz 13 alarmów fałszywych. Strażacy na miejscu zdarzenia udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 36 osobom przed przybyciem na miejsce zespołów państwowego ratownictwa medycznego. Straty materialne wyniosły 3.629.600 zł, natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na kwotę 37.188.000 zł. W dalszej części swojego wystąpienia Komendant podziękował strażakom, pracownikom i zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę, omówił najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia kolneńskich strażaków w 2018 roku oraz przedstawił plany na 2019 rok. Podkreślona również została współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz z poza systemu, które wspierają swoimi działaniami jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie Komendant podkreślił bardzo dobrą współpracę i realizację wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego.
Następnie, głos zabrali: Podlaski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Jarosław Wendt, który podsumował roczną działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa podlaskiego i jednocześnie przedstawił kierunki do realizacji w 2019 roku. Starosta Kolneński  Tadeusz Klama gratulując kolneńskim strażakom wysokiego poziomu wyszkolenia i zaangażowania podczas działań ratowniczo –gaśniczych życzył, aby niedawno rozpoczęty rok był spokojniejszy od poprzedniego. Podkreślił jednocześnie rolę, jaką w systemie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pełni Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP Kolno
Zdjęcia: st. sekc. Piotr Przytuła