Uprzejmie informujemy, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie ogłosił postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP (ogłoszenie i druki w załączeniu)

Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby – 1

Rodzaj rozkładu czasu służby – zmianowy

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zamieszkania, z dopiskiem „Nabór do służby w KP PSP w Kolnie”.
Dokumenty wymagane (tj. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz życiorys) należy składać w terminie od 25 października 2019r. do 8 listopada 2019r. w sekretariacie (pokój nr 2) Komendy Powiatowej PSP w Kolnie przy ul. Strażackiej 3, WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dokumenty złożone po terminie, tj. po godz. 15:30, 8 listopada 2019r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Kolnie), nie będą brane pod uwagę. Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.