Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Kolnie

Uprzejmie informujemy, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie ogłosił postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP (ogłoszenie i druki w załączeniu) Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór do słu...

więcej

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Czerwone

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Czerwone

29 września 2019r. był dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonem gm. Kolno (woj. podlaskie) dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyła się uroczystość związana z przekazaniem dla jednostki nowego samochodu pożarniczego. Honorowymi gośćmi byli: Pan Jarosław Zieliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Dzień strażaka w kolneńskiej straży pożarnej.

Dzień strażaka w kolneńskiej straży pożarnej.

16 czerwca 2019 roku był dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, dniem wyjątkowym, uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego Stawiskach odbyły się uroczystości związane z obchodami powiatowego „Dnia Strażaka”. Mszę św. celebrował ks. kan. dr Wojciech Turowski, ks. kpt. Wojciech Ejsmont kapelanem podlaskich strażaków i ks. Radosław Kubeł, kapelan diecezjalny strażaków. Tuż po mszy świętej nastąpiło przejście Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Pawła Podeszwika, pododdziałów funkcjonariuszy i pracowników PSP, druhen i druhów OSP, członków Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży oraz Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy, pocztów sztandarowych, a także zaproszonych gości, na plac obok kościoła, gdzie rozpoczęła się główna uroczystość powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

więcej