Przekazanie nowego samochodu dla OSP Czerwone

Przekazanie nowego samochodu dla OSP Czerwone

29 września 2019r. był dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonem gm. Kolno (woj. podlaskie) dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyła się uroczystość związana z przekazaniem dla jednostki nowego samochodu pożarniczego. Honorowymi gośćmi byli: Pan Jarosław Zieliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Dzień strażaka w kolneńskiej straży pożarnej.

Dzień strażaka w kolneńskiej straży pożarnej.

16 czerwca 2019 roku był dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, dniem wyjątkowym, uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego Stawiskach odbyły się uroczystości związane z obchodami powiatowego „Dnia Strażaka”. Mszę św. celebrował ks. kan. dr Wojciech Turowski, ks. kpt. Wojciech Ejsmont kapelanem podlaskich strażaków i ks. Radosław Kubeł, kapelan diecezjalny strażaków. Tuż po mszy świętej nastąpiło przejście Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Pawła Podeszwika, pododdziałów funkcjonariuszy i pracowników PSP, druhen i druhów OSP, członków Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży oraz Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy, pocztów sztandarowych, a także zaproszonych gości, na plac obok kościoła, gdzie rozpoczęła się główna uroczystość powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

więcej

Ćwiczenia „PISA 2019”

Ćwiczenia „PISA 2019”

5 maja 2019 roku w miejscowości Kozioł zostały przeprowadzone ćwiczenia pod kryptonimem „PISA 2019”. Oprócz zastępów z Jednostki Ratowniczo‒Gaśniczej PSP w Kolnie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu kolneńskiego udział w ćwiczeniach wzięły jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego wchodzące w skład Kompanii Specjalnej Białystok COO i Plutonu Logistycznego Białystok COO.

więcej