27 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie o godzinie 8 30 odbyła się uroczysta zbiórka podczas, której na zaopatrzenie emerytalne po 26 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej pożegnano Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie mł. bryg. Adama Trzonkowskiego.
Mł. bryg. Adam Trzonkowski związał się z pożarnictwem w 1992 roku, jako kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którą ukończył w 1994 jako technik pożarnictwa.
Od kwietnia 1994 roku do końca października 1997 roku pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Następnie został przeniesiony do Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie na
stanowisko dowódcy zastępu, a w 1999 roku awansował na dowódcę zmiany, od 01.04.2009 roku objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, na którym pozostał do momentu odejścia na zaopatrzenie emerytalne. Ponadto w 2009 roku ukończył Studia Podyplomowe dla strażaków biegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.
W czasie uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Kolnie bryg. Paweł Pupek, który podziękował dowódcy za długoletnią służbę w trakcie, której dał się poznać jako strażak wzorowo wywiązujący się z powierzonych zadań i obowiązków służbowych. Dodał również, iż za nienagannie pełnioną służbę był on niejednokrotnie wyróżniany. Podkreślił, że odejście na emeryturę tak doświadczonego i szanowanego funkcjonariusza jest przeżyciem dla niego samego, ale również dla osób, z którymi przez te wszystkie lata współpracował. Następnie, głos zabrał mł. bryg. Adam Trzonkowski, który podziękował swoim przełożonym i podwładnym za przychylność i wsparcie okazywane na przestrzeni tych minionych 26 lat pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.
Spotkanie, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Kolnie zostało zakończone wspólnym zdjęciem przed budynkiem strażnicy.
Odznaczenia otrzymane przez mł. bryg. Adama Trzonkowskiego:

  • w 2006r. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  • w 2012r. Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
  • w 2013r. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
  • w 2014r. Dyplom Komendanta Głównego PSP za szczególne osiągnięcia w służbie.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP w Kolnie
Zdjęcia: kpt. Sylwester Duda, KP PSP w Kolnie.