Protokół z II etapu postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających o przyjęcie do służby w KP PSP w Kolnie na stanowisko stażysty.

protokół z II etapu postępowania