Protokół z III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających o przyjęcie do służby w KP PSP w Kolnie na stanowisko stażysty.

III i IV etap postępowania