Protokół z V etapu postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających o przyjęcie do służby w KP PSP w Kolnie na stanowisko stażysty.

 

V etap postępowania