29 września 2019r. był dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonem gm. Kolno (woj. podlaskie) dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyła się uroczystość związana z przekazaniem dla jednostki nowego samochodu pożarniczego. Honorowymi gośćmi byli: Pan Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Otrzymany pojazd przez jednostkę OSP Czerwone będącą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym to średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/30 na podwoziu samochodu Volvo FLD3C 44R 4×4. Koszt jego zakupu to kwota 759 771 złotych. Na zakup pojazdu OSP Czerwone łącznie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 510 000 zł, a wkład finansowy gminy wyniósł 249 771 zł. Nowe auto zastąpi wysłużonego 28-letniego Stara 244.

Tekst: bryg. Tomasz Sielawa – Oficer prasowy KP PSP Kolno.
Zdjęcia: Sylwester Nicewicz