24 luty 2019 roku był dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie (woj. podlaskie) dniem wyjątkowym. W tym dniu odbyła się uroczystość związana z przekazaniem dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nowego samochodu pożarniczego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Grabowie.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli Pan Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, druhowie strażacy oraz mieszkańcy gminy.
Otrzymany pojazd przez jednostkę OSP Grabowo, funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym to średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/29 na podwoziu samochodu Volvo FL DR 4×4, który zastąpił wysłużonego ponad trzydziestoletniego Jelcza 325. Łączny koszt zakupu nowego pojazdu pożarniczego to kwota 849 561 złotych. Zakup samochodu był możliwy dzięki współpracy i wspólnemu finansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych oraz środków własnych gminy Grabowo.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP Kolno
Zdjęcia: UG Grabowo