28 października 2019 roku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku był dniem wyjątkowym. W dniu tym odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, GBA 4,6/29 na podwoziu samochodu MAN TGL 18.320 4×4, miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Paweł Pupek – komendant powiatowy PSP w Kolnie, kom. Ryszard Duchnowski – zastępca komendanta powiatowego Policji
w Kolnie burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska, Józef Dymerski wójt Małego Płocka wraz
z radnymi, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy i powiatu oraz mieszkańcy Małego Płocka
i okolicznych miejscowości.

Uroczystego przekazania pojazdu pożarniczego dokonał Jarosław Zieliński – sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt – podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Józef Dymerski wójt gminy Mały Płock. Poświęcenia pojazdu dokonał ksiądz kanonik dr Jan Pieńkosz – proboszcz parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 804 420 tys. zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w większości z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego oraz środków własnych. Dofinansowanie ze strony komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 130 tys. zł, zł, środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 330 tys. zł, Urzędu gminy w Małym Płocku 334.420 zł oraz środki własne  10 tys. zł.

 

Tekst: bryg. Tomasz Sielawa

Zdjęcia: UG Mały Płock