30 listopada 2019 roku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach był dniem wyjątkowym. W dniu tym odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, GBA 3/16/4 na podwoziu samochodu VOLVO FL 4×4, miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński oraz Kazimierz Gwiazdowski, gen. bryg. Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Sobolewski Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Adam Wojciech Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, bryg. Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, insp. Artur Żebrowski Komendant Powiatowy Policji w Kolnie, Józef Dymerski wójt Małego Płocka burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska wraz z radnymi i sołtysami, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy i powiatu oraz mieszkańcy Stawisk i okolicznych miejscowości. Uroczystego przekazania pojazdu pożarniczego dokonał Jarosław Zieliński poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. gen. bryg. Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Sobolewski Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agnieszka Rutkowska burmistrz Stawisk. Poświęcenia pojazdów dokonali ksiądz kanonik dr Wojciech Turowski proboszcz parafii w Stawiskach oraz ks. kan. Jan Domiński proboszcz parafii w Porytem.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 724 962 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w większości z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego oraz środków pochodzących z innych źródeł. Dofinansowanie ze strony komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 160 tys. zł, zł, środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 362 481 zł, Urzędu gminy Stawiski 192.481 zł oraz środki fundacji „Orlen – Dar Serca” 10 tys. zł. Nowy pojazd pożarniczy zastąpił Mercedesa, który jednocześnie został przekazany dla jednostki OSP Poryte i zastąpi wysłużonego 31 letniego Stara 244.

Tekst: bryg. Tomasz Sielawa
Zdjęcia: UG Stawiski