Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej PSP.