26 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie odbyły się ćwiczenia z  zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu szkoły.

Głównym celem „próbnej ewakuacji” jest wypracowanie procedur i schematów, które w przypadku wystąpienia realnego zdarzenia pozwolą na jak najszybsze i bezpieczne opuszczenie obiektu oraz dotarcie do miejsca zbiórki do ewakuacji.

Po opuszczeniu budynku szkoły i sprawdzeniu stanu osobowego zgodnie z listami obecności dyrektor szkoły złożył meldunek Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kolnie o zakończeniu ewakuacji. Podsumowując przebieg ewakuacji funkcjonariusz zwrócił uwagę na sposoby postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się poleceniom kierującego akcją do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Po ćwiczeniach odbyła się pogadanka w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, w której uczestniczyło grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły. Skupiła się ona przede wszystkim na kwestiach związanych z bezpieczeństwem. W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Na zakończenie pogadanki uczniom zostały rozdane plakaty promujące kampanię.