Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zakończona

Projekt nr POIS.01.03.01-00-0018/17-00 na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch Budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W Kolnie” realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie” został zakończony. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Os Priorytetowa I Wzmocnienie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Użyteczności publicznej

Wartość projektu: 1 146 700,23 zł

Wartość dofinansowania: 966 277,45 zł

Wartość wkładu własnego: 180 422,78 zł

Wykonawcą została firma Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „RODBUD” z siedzibą w Kielcach przy ul. Końcowej 6, której właścicielem jest Robert Dykiel. W dniu 11 sierpnia 2020 roku odbiorem końcowym zostały odebrane wszystkie roboty termomodernizacyjne.