Z dniem 01.07.2020r nastąpi zmiana numerów telefonów.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

Tel.: +48 47 711 82 10
fax.: +48 47 711 82 09

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP:

Tel.: +48 47 711 82 01
fax.: +48 47 711 82 03

Komendant Powiatowy PSP w Kolnie
st. bryg. mgr inż. Paweł Pupek
tel. +48 47 711 82 11

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie
bryg. mgr inż. Tomasz Sielawa
+48 47 711 82 12

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kolnie
mł. bryg. mgr. Arkadiusz Obrycki
tel. +48 47 711 82 04

Samodzielne Stanowisko ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Starszy specjalista mł. kpt. Maciej Jasiewicz
tel. +48 47 711 82 20

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
Kierownik sekcji kwatermistrzowsko-technicznej mł. kpt. Józef Adam Banach
tel. +48 47 711 82 40
starszy specjalista st. kpt. mgr inż. Mariusz Mieczkowski
tel. +48 47 711 82 45

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Starszy specjalista mgr Agnieszka Zarębska
tel. +48 47 711 82 35

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów
Główny księgowy mgr Ewa Banach
tel. +48 47 711 82 25

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych
Starszy technik mgr Klaudia Florczyk
tel. +48 47 711 82 30