Poniżej zamieszczamy link do życzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego