Zbliżające się Święta są dobrą okazją, aby po raz kolejny podziękować Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za codzienną, profesjonalną służbę dla naszego bezpieczeństwa.

Wstępując w szeregi Straży Pożarnej złożyliście ślubowanie, w którym zobowiązaliście się ofiarnie i mężnie ratować zagrożone ludzkie życie i mienie. Codziennie udowadniacie, że przyrzeczenie to wzięliście głęboko do serca. Spiesząc do pożarów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń niejednokrotnie narażacie własne życie i zdrowie. Ryzyko, które ponosicie sprawia, że bliscy z niepokojem czekają na Wasz powrót z każdej akcji każdego dnia służby.

Dzięki takiej postawie i rzetelnemu wypełnianiu Waszej misji i Waszych obowiązków Polacy czują się bezpiecznie. Straż Pożarna od wielu lat cieszy się bardzo wysokim, ponad 90% zaufaniem społecznym. Polacy cenią szybkość i skuteczność Waszych działań, dobrą organizację akcji ratowniczych, a przede wszystkim gotowość do poświęcenia dla dobra innych ludzi.

Straż Pożarna jest dzisiaj najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb. Szeroki wachlarz jej zadań wymaga nie tylko profesjonalizmu i fachowych umiejętności strażaków, ale również nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, dzięki którym możecie nieść pomoc potrzebującym  szybko i skutecznie, z zachowaniem jak najwyższego poziomu swojego bezpieczeństwa. Służy temu  realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości program modernizacji służb mundurowych.  Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowa nowych komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych i strażnic oraz podwyżki uposażeń strażaków są wyrazem tego, jak ważne dla kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz całego rządu jest bezpieczeństwo Polaków i dobre warunki strażackiej służby.

Z serca życzę spokojnych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych oraz przeżycia ich zgodnie z wielowiekową tradycją w duchu głębokiej wiary, która daje nadzieję na życie wieczne.

Wszyscy mamy świadomość, że radość tych świątecznych dni w dużej mierze zależy od tych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Możemy zawsze na Was liczyć, dlatego słowa szczególnej wdzięczności kieruję do tych, którzy pozostaną podczas Świąt na posterunku swoich obowiązków wobec Ojczyzny i jej obywateli. Niech będzie ona chociaż częściową rekompensatą za to, że niektórym z Was nie będzie dane w pełni spędzać świątecznego czasu wśród swoich najbliższych. Niech te Święta przyniosą wszystkim nową energię, otuchę i wiarę w to, co przed nami.